Slektshefte laget av Unni Holte fo etterkommere etter marit Haldordt. Mean og Jon Jonsen Stamnes (balstad)Source Information