Kildehenvisning: Norsk Utvandrermuseum, Fotograf ukjent

Haldor Estensen Guldseth fra Guldseth Søndre – Andersgarden utvandret til Amerika i 1857, og var slik en av de første selbyggene som utvandret. I 1865 kom han på besøk til heimbygda. I 1866 reiste han tilbake til Amerika med et følge på 232 selbygger. I Adressa 2.februar 1866 står det innlegg om bakgrunnen for utvandringen fra Selbu til Amerika og det vises der til en selbyggen som var kommet hjem fra Amerika og foredrog om ”Amerikas herligheter…”. Det antaes at dette var Haldor Estensen Guldseth. I Adressa 4.mai 1866 omtales ”Neptunus” som ligger klar for avgang fra Trondheim med 397 emigranter. Hovedtyngden av emigrantene kom i følge omtalen fra Selbu.

Utvandrerdatabase

Granby Gård i samarbeid med DIS-NEA har på disse sidene samlet opplysninger om de personene som vi vet reiste til Amerika. Etterhvert vil vi fylle på med opplysninger om familiene til de som dro og det vil bli mulig å oppdatere med deres nye familier i Amerika. Nærmere instrukser følger.

   
Feature Articles
 

feature 1 Utvandrerdatabasen.... Basen inneholder nå over 8500 personer. Det er med stort og smått, både de som ble igjen i Selbu og Tydal og de som kom etter i USA. Antall personer i databasen øker jevnt og trutt, og vil bli enda større.

feature 2 DIS-NEA og Selbumartnan 2012. Selbumartnan ble også i 2012 en stor suksess for oss. I samarbeid med vår moder, Dis Sør Trøndelag, hadde vi stand på samme plass som i 2011. Tilbakemeldingene er positive og håper at så mange som mulig kommer på møtene, vanligvis på Granby Gård andre tirsdag i hver måned.

feature 3 Granby gård En av deltakerne i dette prosjektet er Granby gård som etterhvert er blitt et betydelig kompetansesenter for utvandring fra Norge. Der er det et stort bibliotek og flere instruktive utstillinger knyttet til utvandring.

feature 4 DIS Den andre store deltakeren er DIS, som står for Databehandling i Slektsforskning og som er en brukerorganisasjon for Slektsforskere. Lokalt i Selbu/Tydal er det en lokalgruppe som har gjort en stor del av arbeidet med å gjøre databasen tilgjengelig.

 
Contact Us
 

email imageIf you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.